wangchao

wangchao

主页访问量: 1263 次访问

威望: 0 赞同: 0 感谢: 0

更多 »回复

0

你先添加一个100%通栏布局 ,在添加一个自定义模块 设置宽度为1920 直接添加1920的图片出来就是全屏

更多 »发问

更多 »最新动态

更多 »关注

关注 1

群群

关注者 0
关注 0 话题

最新动态

详细资料

个人成就:

威望: 0 赞同: 0 感谢: 0

最后活跃:
2016-04-01 12:03